Zakres usług

Księgowość

prowadzenie ksiąg handlowych
prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT
sporządzanie sprawozdań finansowych
prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa (ewidencje środków trwałych, wyposażenia itd.)

Kadry i płace

rozliczenia z ZUS
prowadzenie akt osobowych
przygotowywanie list płac
przygotowywanie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa

Doradztwo podatkowe

udzielamy porad w zakresie podatków
optymalizujemy podatki
wdrażamy strategie podatkowe
reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi i ZUS